AlterFRNClient – sovelluksen käyttöön otto

AlterFRNClient – sovelluksen käyttöön otto käyttäen FileZilla SFTP ja SSH – yhteyttä

AlterFRNClient – sovelluksen käyttöön otto ohjeen tarkoitus on näyttää Linux,Raspberry,Orage Pi – komentorivillä ei graafisena ajon. Eli näytän miten jo asennettuun Orange PI – piirilevytietokoneeseen asennetaan AlterFRNClient – sovellus ja automatisoidaan se.

Jos Filezilla on tuttu tai SFTP / SSH – tiedoston siirto niin silloin kannattaa käyttää oppinutta tietoa aiheesta.

AlterFRNClient – sovelluksen lataus

Ensimmäiseksi lataamme vaikka Windows tai Linux – työpöytää käyttäen sovelluskehittäjän lataus sivulta tiedostoa joka tässä tapauksessa on ( Linux-armhf (ARM32) (Raspberry,Orange, 32bit) jonka sitten siirrämme FileZilla SFTP – ohjelmaa käyttäen jo olevaa Orange PI – piirilevytietokoneeseen.

SSH – yhteyden avaaminen tässä tapauksessa Linux – komentoriviä ssh tunnus@iposoite tai ssh tunnus@iposoite – p ( portin numero )

Yhteys on avattu ja olet /home – tiedostossa jossa näkyy siiretty tiedosto nimeltään FRNClientConsole.Linux-armhf.6830r.tgz joka nyt sitten puretaan SSH – komentoriviä käyttäen komentoa:

tar -zxvf FRNClientConsole.Linux-armhf.6830r.tgz

Tiedoston purkamisen jälkeen näkymä on seuraavanlainen ja tässä vaiheessa meidän täytyy muuttaa tiedoston uudelleen käyttäen komentoa mv FRNClientConsole.Linux-armhf.6830r FRNClientConsole nimiseksi.

Komennolla ls – näet home – tiedoston sisällön ja nyt siellä pitäisi olla kansio nimeltään FRNClientConsole jonka sisältö on seuraavanlainen

Ennen kuin voimme ajaa terminaalissa FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 – sovellusta on annettava oikeudet komennolla chmod 755 FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830.

Tämän jälkeen avaamme tiedoston nimeltään frnconsole.cfg.unix – joka sisältää asetukset radiolinkkiä tai pc – käyttäjä roolia varten erillisiä asetuksia käyttäen.

Radiolinkki – roolissa joudut tekemään tai tilamaan ptt-kytkiksen joka toimii yhdessä FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 sovelluksen kanssa.

Tästä voit ladata esimerkki frnconsole.cfg.unix – tiedostosta

Komennolla ./FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 help saat ennalta luotuja komentoja kuten komento ./FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 register voit katsoa rekisteröinti sivulta lisää tästä.

Sovelluksen ajo tapahtuu komennolla ./FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 tai sitten komennolla ./FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 daemon.

Lopuksi

En tiedä kuinka hyvin hahmotin AlterFRNClient – sovelluksen asentamisen Linux – ympäristöön ja ptt-kytkin kaavioita on myös valmiita joita voi ostaa Ebay:n kautta tilaten.

Ja tietysti saa kysyä apua asennuksen kanssa vaikka pyytämällä sähköpostitse etäyhteys pyynnön.

Kuten kysymyksiä voi myös sovelluksen kehittäjälle Valery Savchuc http://alterfrn.ucoz.ru/ englanniksi lähettää suoraan ja kiitokset Valerylle tästä mainioista sovelluksesta.

Useamman AlterFRNClient – sovelluksen ajo onnistuu myös luomalla tuosta FRNClient – kansiosta kopioita ja nimeällä mv FRNClient FRNClient1,2,3 ja mv /FRNClientConsole.Linux-armhf.r6830 FRNClient1,2,3…

AlterFRNClient ajo systemd käyttäen automaattisesti taustalla Linux,Raspberry ja Orange Pi

Eli voit ajaa automaattisesti Linux – ympäristössä taustalla systemctl – tilassa.

Ensimäiseksi luodaan tiedosto nimeltään nano /lib/systemd/system/FRNClient.service sisällöksi tulee

Oikeuksien antamisen jälkeen komentoa sudo systemctl reload-daemon ( jos komento ei toimi niin kokeile komentoa systemctl daemon-reload ).

Tämän jälkeen annetaan komentoa sudo systemctl enable FRNClient.service

Tämän jälkeen voit uudelleen käynnistää seuraavilla komennolla FRNClient – sovelluksen.

  • sudo systemctl status FRNClient.service / Antaa tilastatuksen onko päällä vaiko ei
  • sudo systemctl restart FRNClient.service / Uudelleen käynnistää pelkästää FRNClient sovelluksen
  • sudo systemctl stop FRNClient.service / Pysäyttää FRNClient sovelluksen
  • sudo systemctl start FRNClient.service / Käynnistää FRNClient sovelluksen
  • sudo journalctl -u FRNClient.service / Voit katsella logi tietoja

Näin FRNClient sovellus käynnistyy uudelleen käynnistyksen myötä automaattisesti

Äänitasojen automaatisointi käynnistyksen yhteydessä.

Voit myös käyttäessä Linuxia tai Raspberryä kuten Orange PI automatisoiden äänitasot.

Tiedostoon nano /etc/rc.local tiedostoon seuraavan koodin pätkä.

## Jos USB – audio käytössä
amixer -c 1 sset Speaker playback 89%
amixer -c 1 sset Mic playback 0%
amixer -c 1 sset Mic capture 39%
amixer -c 1 sset ”Auto Gain Control” playback off


exit 0

Näin ollen ääniasetukset sisään ja ulos pysyvät aina samoina ilman jälkikäteen säätämistä jos ulkoinen USB – audio käytössä.

Pätkiikö äänet tai katkeilee

Jos äänet käyttäessä AlterFRNClient – sovellusta joko pätkii tai katkelee on syynä käyttämäsi kiinalainen usb – äänikortti.
Voit kokeilla vaihtaa 48000 kHz 44100:n sijasta.

MAHDOLLISIA RATKAISUJA:

1 ) Suuremman äänipuskurin asettaminen InFactor arvo 1-5 Oletus: 2
2 ) Pienemmän näytteenottotaajuden asettaminen, jos kortti sallii, InSampleRate
3 ) Prosessi priorteetin lisääminen Root – käyttäjänä tiedostoon nano /etc/rc.local: NICE –ADJUSTMENT=-20 /FRN/FRNCLIENT DAEMON

4 ) Huonnomman laadun asettaminen muunnettaessa pistetystaajuuksia, InQualty

Eli jos äänikorttisi ei tue 48000 khz niin pienennä näytteenottotaajudeksi 41000 kHz..

PTT- ohjaukset Vox,GPIO..

Ohjaukset eli PTT – asetukset jos ääniasetukset ovat oikein Windows,Linux,FreeBSD ja Raspberry.

Radio]
PttEnabled=yes
CosEnabled=yes

RS232 com-portti FreeBSD

PTT=COM:/dev/cuau0:RTS:INVERTED

COS=COM:/dev/cuau0:CTS

STATIC=COM:/dev/cuau0:DTR:N ; COM:/dev/cuau1:RTS:N ; COM:/dev/cuau1:DTR:I

USB-RS232 com-portti FreeBSD (tai FT232RL)

PTT=COM:/dev/cuaU0:RTS:INVERTED
COS=COM:/dev/cuaU0:SR
STATIC=COM:/dev/cuaU0:DTR:N ; COM:/dev/cuaU1:RTS:N ; COM:/dev/cuaU1:DTR:I

RS232 com-portti (Linux)

PTT=COM:/dev/ttyS0:RTS:INVERTED

COS=COM:/dev/ttyS0:CTS

STATIC=COM:/dev/ttyS0:DTR:N ; COM:/dev/ttyS1:RTS:N ; COM:/dev/ttyS0:DTR:I

USB-RS232 com-portti (Linux)

PTT=COM:/dev/ttyUSB0:RTS:I

COS=COM:/dev/ttyUSB0:CTS

STATIC=COM:/dev/ttyUSB0:DTR:N ; COM:/dev/ttyUSB1:RTS:N ; COM:/dev/ttyUSB1:DTR:I

RS-232 com-portti (Windows)

PTT=COM:COM1:RTS:INVERTED

COS=COM:COM1:CTS

STATIC=COM:COM1:DTR:N ; COM:COM2:RTS:NORMAL ; COM:COM2:DTR:INVERTED

GPIO-SYSFS GPIO – pinnien kautta (Raspberry Pi, Raspbian/Debian)

PTT=GPIO:4:gpio4

COS=GPIO:17:gpio17

STATIC=GPIO:21:gpio21:N ; GPIO:22:gpio22:N ; GPIO:18:gpio18:I

GPIO-SYSFS GPIO – pinnien kautta (Cubieboard, Cubian)

PTT=GPIO:18:gpio18_pg8:N

COS=GPIO:17:gpio17_pg9:N

STATIC=GPIO:7:gpio7_pg1:N ; GPIO:1:gpio1_pg3:N

VOX – asetukset (BSD/Linux/Windows)

COS=VOX:1200

GPIO-DEV laitteen portti määritykset (Linux)

PTT=GPIODEV:/dev/gpiochip0:PA18:N

COS=GPIODEV:0:19:N

STATIC=GPIODEV:1:PG06:N ; GPIODEV:1:11:N

FILE – tiedosto asetukset (Windows)

PTT=FILE:c:dirfile_ptt.dat

COS=FILE:c:dirfile_cos.dat

FILE – tiedosto asetukset (UNIX/Linux)

PTT=FILE:/dir/file_ptt.dat

COS=FILE:/dir/file_cos.dat

Esimerkki

LIGHT=

CONNECT=COM:/dev/ttyS1:RTS:N

CTCSSWakeTime=500
CarrierCatchTime=100
CarrierLostTime=1000
SquelchSettlingTime=10
CourtesyDelay=10
DtmfTimeout=15

DtmfCommands=*01#:NET:Varsinais-Suomi ; #01#:CONN:fin.hallinta.frn.fi:10024:Varsinais-suomi ; #99#:EXEC:/my/super/script

Asetukset ovat lainattu sivulta http://alterfrn.ucoz.ru